Forslag til vedtekter og arbeidsplan for neste år

Solidaritet med befolkningen i Afghanistan (SMBA)
نهاد همبستگی با مردم افغانستان

SMBA inviterer til etableringsmøte søndag den 27. februar 2022 i Asker kulturhus.

Dato: Søndag, 27. februar 2022 fra 14:15-17:00

Sted: Asker kulturhus (4. etasje), Strøket 15 A, 1383 Asker

Dagsorden

 1. Velkommen og åpning ved midlertidige styre (§ 11 pkt. 2 og 3)
 2. Valg av møteleder, referent, og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling, saksliste og dagsorden
 4. Presentasjon ved midlertidige styret
 5. Behandling av innkomne forslag og godkjenning av vedtektene
 6. Behandling av forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år (forslag)
 7. Valg av sentralrådmedlemmer og deres vara (§§ 12 og 14)
 8. Valg av tilsyns- og valgkomiteens (§24)
 9. Avslutting av møte ved nye landsstyret

Følgende kriterier må være oppfylt for å stille som kandidat for et verv jf. foreningens vedtekter §§ 4-6:

 • har vært aktivt medlem i organisasjonen i minst 60 dager (denne paragrafen faller bort siden det er etableringsmøte og ikke et årsmøte)
 • har betalt medlemskontingenten
 • beherske norsk og farsi både skriftlig og muntlig
 • kunne legge frem en handlingsplan for den kommende året