Slik som navnet tilsier anser foreningen det som sin medmenneskelige plikt å bistå befolkningen i Afghanistan i den nåværende kritiske situasjonen, og å få deres stemmer hørt. Foreningen motsetter seg ethvert autoritært, fanatisk og menneskerettighetskrenkende regime i Afghanistan.
Foreningens aktiviteter er basert på følgende to områder:
1. Foreningen skal arbeide for at Norge og det internasjonale samfunnet ikke anerkjenner Taliban-regimet som Afghanistans legitime myndighet.
2. Gi moralsk og politisk støtte til legitime frigjøringsbevegelser i Afghanistan.

[/sportexx_banner]

[/vc_column][/vc_row]