Innkalling

Solidaritet med befolkningen i Afghanistan (SMBA)
نهاد همبستگی با مردم افغانستان

SMBA inviterer til etableringsmøte søndag den 27. februar 2022 i Asker kulturhus.

Dato: Søndag, 27. februar 2022

Tid: 14:15 – 17:00

Sted: Asker kulturhus (4. etasje), Strøket 15 A, 1383 Asker

Dagsorden

 1. Velkommen og åpning ved midlertidige styre (§ 11 pkt. 2 og 3)

(5 minutter)

 1. Valg av møteleder, referent, og protokollunderskrivere

(15 minutter)

 1. Godkjennelse av innkalling, saksliste og dagsorden

(5 minutter)

 1. Presentasjon ved midlertidige styret

(30 minutter)

 1. Behandling av innkomne forslag og godkjenning av vedtektene

(70 minutter)

 1. Behandling av forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år (forslag)

(20 minutter)

 1. Valg av sentralrådmedlemmer og deres vara (§§ 12 og 14)

(20 minutter)

 1. Valg av tilsyns- og valgkomiteens (§24)

(10 minutter)

 1. Avslutting av møte ved nye landsstyret

(5 minutter)

Saker og forslag som ønskes ført opp på sakslisten må meldes inn skriftlig til oss innen søndag 20. februar 2022 til følgende info@hambastagi.no.  Kun saker og forslag som er meldt på forhånd vil behandles.

Medlemmer som vil nominere seg til forskjellige verv i landsstyret, tilsyns- og valgkomiteen, vennligst kontakt oss via epost (info@hambastagi.no) for å få tilsend nominasjonsskjema eller laste den ned fra vår hjemmeside www.hambastagi.no.

Valg av landsstyret (§§ 12 og 14)

 • Leder (§§ 12, 16 og 17), nestleder (§§ 12, 16 og 18), økonomiansvarlig (§§ 12, 16 og 19), kommunikasjons- og medieansvarlig (§§ 12, 16 og 20), landstyremedlem ((§§ 12 og 14) og varamedlemmer (2 personer)

Valg av tilsyns- og valgkomiteens (§§ 12 og 14)

 • Tilsynskomitéleder og valgkomitéleder, komiteenes medlemmer (2 personer)

For mer info om paragrafene nevnt ovenfor vennligst les forenings vedtekter.