KANDIDATSKJEMA ELEKTRONISK

Jeg godtar vilkårene jf. foreningens vedtekter "kapitalt 2 medlemskap" for å bli medlem av Solidaritet med befolkningen i Afghanistan (SMBA).

KANDIDATSKJEMA

Kandidatskjemaet fylles og signeres av hver kandidat som ønsker å stille til valg, og det signerte skjemaet skal være i valgkomitéens hende innen den fastsatte fristen.

Kandidaten må ha:

  • kunnskap om organisasjonens vedtekter
  • kunnskap om organisasjonens målsettinger og oppgaver
  • generell organisasjonskunnskap og -forståelse
  • kunnskap om hvilke oppgaver et styre skal være ansvarlig for godt samarbeid og gjensidig tillit
  • høy aktivitet og god oppfølging av arbeidsoppgavene
  • taushetsplikt om medlemmenes personopplysninger

Følgende kriterier må være oppfylt for å stille som kandidat for et verv jf. foreningens vedtekter §§ 4-6:

  • har vært aktivt medlem i organisasjonen i minst 60 dager
  • har betalt medlemskontingenten
  • beherske norsk og farsi både skriftlig og muntlig
  • kunne legge frem en handlingsplan for den kommende året